Kommunikation – Är den Ultimata Konsten av Föräldraskap

Föräldraskap handlar i slutändan om att kommunicera

  • vad du säger
  • hur du säger det
  • när du pratar
  • hur du agerar
  • känslan du överför

Olika sätt att kommunicera till olika åldrar

  • 0 till 1 år: Bebisprat
  • 2 till 5 år: Upptäcka, utforska och visa hur man gör (ledarskap)
  • 5 till 11 år: Visa hur man klarar av att göra saker själv
  • 12 till 17 år: Samtal om konsekvenser, ansvar och släppa taget

Börja alltid med språklig matchning


Bekräfta
 barnet genom att säga ord som det själv använder. Det gör att ditt barn känner sig hörd och förstådd. Det betyder inte att du håller med eller godkänner. Återkoppla så att barnet vet att du förstår han/hennes villkor. Därifrån kan du leda. 

När du pratar ditt barns ord,  kommer det att minska motståndet. Det tar kampen ur samtalet. Språklig matchning gör att du kan möta det vid samma busshållplats.

Håll med, argumentera inte. Acceptera vad hon/han än säger. Det är just vad  barnet säger, även om du inte håller med. Bekräfta att du har förstått och led henne/honom sedan dit det behöver gå. Använd ord som passar för barnets ålder.

Bjud in, föreläs inte. Ställ frågor för att få det att tänka … och prova nya idéer. Håll dig borta från att undervisa, vara nedlåtande eller att döma. Ställ frågor som inte kan besvaras omedelbart.

Prata till barnets natur / stil / temperamentOm barnet är viljestarkt och temperamentsfullt, gör tvärt om. 

Förvänta dig att ditt barn inte vill prata eller dela med sig till dig. Se till att det finns andra vuxna som ditt barn också kan prata med, ja kanske hellre vill prata med. 

Och DU, stäm av att du inte har drabbats av sjukdomen ALLVARLIG..


Comments are closed

EnglishSwedish