Att Se Kritik som Feedback

En Väg till Personlig Tillväxt

Ibland kan det vara svårt att inte ta kritik personligt. Många av oss bär på ohanterade känslor från vår barndom, vilket kan göra att vi reagerar på kritik som om det vore en personlig attack. Men genom att skilja på oss som MänniskaGÖRA och MänniskaVARA kan vi öppna upp för en djupare förståelse av oss själva och våra handlingar.

Vi är inte våra tankar, känslor eller beteenden – vi är så mycket mer än så. Att förstå att min identitet sträcker sig bortom mina handlingar gör det lättare att ta emot kritik som feedback på mitt beteende, istället för att se det som ett angrepp på mig som person.

När vi inser att kritik inte handlar om vem vi är som människor, utan om våra handlingar och beteenden, öppnar vi upp möjligheten till personlig tillväxt. Istället för att känna oss förolämpade eller kränkta, kan vi se kritiken som en möjlighet att lära oss och förbättra oss själva.

Det finns många fördelar med att ta till oss värdet i feedbacken istället för att ta det personligt. Genom att vara öppna för att lyssna och lära oss av andras perspektiv, kan vi utveckla vårt självledarskap och ta ansvar för hela oss själva.

Det är dags att visa världen vem vi verkligen är och ta ansvar för våra handlingar. Att ta ansvar för sitt beteende gentemot andra är att vara vuxen, men det betyder nödvändigtvis inte att andra har sanningen eller att du behöver ta ansvar för hur ditt beteende landar hos dem. De har ansvar för sig själva.

Genom att visa mod och öppenhet för feedback, leder vi vägen för våra barn och skapar en kultur av självreflektion och tillväxt.

Låt oss tillsammans ta möjligheten till personlig utveckling och skapa en bättre framtid för oss själva och våra barn.

💬 Vi har ett verktyg just för detta så hör av dig om du vill ha det.